OVER
MOTENA

Motena verwijst naar het Japanse Omotenashi, een eeuwenoud begrip dat vandaag nog steeds wordt toegepast en zich het best laat vertalen als ‘gastvrijheid’. Voor ons betekent het dat onze medewerkers er alles aan doen om jou elke dag een glimlach te bezorgen. Van ons thuiszorgaanbod, onze kinderopvang en ons Therapeutisch Zorgpunt N, tot ons Pluk-de-dagcentrum, onze dienstencentra en onze woonzorgcentra: een glimlach zit er gegarandeerd bij. Altijd. Want wat is er hartelijker in de zorg dan jou elke dag begroeten met ons beste kenmerk?

Bij Motena komen mensen en medewerkers steeds op de eerste plaats. We bieden kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan, met mogelijkheden voor elke klant om zich in iedere fase van zijn leven te ontplooien en met extra aandacht voor kwetsbare personen. En die zorg bieden, dat doen we niet alleen. We slaan graag de handen in elkaar met tal van partners om samen nieuwe initiatieven op poten te zetten.

Onze waarden

Samenwerking

Professionaliteit

Integriteit

Klantgerichtheid

Engagement

Waar wij naar streven

  • We zijn een sociale zorgonderneming en zijn toegankelijk voor iedereen.
  • We vertrekken vanuit de behoefte van de klant en spelen in op nieuwe evoluties en uitdagingen.
  • We hebben respect voor de leefwereld en leefomgeving van onze klanten en willen hun autonomie versterken. In opdracht van lokale gemeenschappen besteden we extra aandacht aan kwetsbare klantengroepen. Daar waar we middelen van de lokale gemeenschap gebruiken, leggen we aan hen verantwoording af.
  • Onze werking is transparant en we communiceren actief met onze klanten, medewerkers en de samenleving.
  • We zijn een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze medewerkers. We besteden aandacht aan de optimale werkomstandigheden, diversiteit, en groei- en ontplooiingskansen.
  • We wensen onze medewerkers en diensten te empoweren door hen verregaande autonomie, identiteitsontwikkeling en verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Als gezicht van de organisatie zijn onze medewerkers de ideale ambassadeur naar onze klanten toe.
  • Professionele medewerkers en vrijwilligers werken samen, zijn geëngageerd, tonen bezieling en nemen initiatief. Ze zijn flexibel en leveren kwaliteit.
  • We zijn een slagkrachtige, dynamische en vooruitstrevende organisatie. We bepalen mee de toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het zorglandschap door vernieuwing te stimuleren. We leveren kwaliteit en dragen bij tot een waarde(n)volle en duurzame samenleving.
  • We gaan verantwoord om met onze middelen en streven naar een financieel gezonde onderneming.
  • We werken actief samen met anderen en bouwen netwerken uit. Op deze manier zorgen we voor duurzame meerwaarde voor onze klanten.

 

Organogram

Facility Secretariaat KIDZ GOED KIDZ Onthaalouders KIDZ Madelief KIDZ Lucy KIDZ Louis DC De Waterdam DC De Zilverberg DC Schiervelde DC Ten Elsberge Assistentiewoningen Klusdienst Maaltijden aan huis Poetsdienst Thuisverpleging Zorg Beleidsmedewerker Stafdiensten IDPBW KIDZ Therapeutisch Zorgpunt N Dienstencentra Kotee WZC De Zilverberg Project portfolio manager DIRECTIECOMITÉ ZORG ALGEMEEN DIRECTIECOMITÉ BESTUUR Aankoop en economaat HR-projecten Patrimonium Debiteuren Rekrutering en selectie Boekhouding Administratie en payroll ICT Financiën HR Marketing & communicatie WZC Ter Berken WZC en DVC Sint Henricus WZC De Waterdam KIDZ Lola KIDZ Lizzie KIDZ Jeanne KIDZ Jane KIDZ Henri Algemeen directeur RAAD VAN BESTUUR ALGEMENE VERGADERING

Bestuur

Motena is een publiekrechtelijke vereniging die beantwoordt aan de regelgeving van openbare besturen. Het is een bewuste keuze om onze zorgdiensten nog steeds vanuit het lokaal bestuur te organiseren. De band met het OCMW en de Stad Roeselare blijft dan ook bestaan. Deze band vertaalt zich ook in de organisatiestructuur.

Doorheen de organisatie worden de principes van Goed Bestuur gevolgd.

Aankopen

Motena besteedt jaarlijks heel wat aankopen (overheidsopdrachten) uit. Het betreft hierbij vaak raamcontracten waarbij ook de mogelijkheid wordt voorzien voor andere besturen om hieraan deel te nemen. Zo’n uitbesteding of samenaankoop verloopt via een vast stramien. Meer info hierover kan je terugvinden in deze informatiebrochure en bijhorende overeenkomst. Wanneer een bestuur beslist om deel te nemen aan een opdracht, dan dient men de overeenkomst voor de samenaankoop ondertekend terug te sturen naar aankopen@motena.be

Ben jij een partner van Motena? Dan vind je hier de afspraken terug die wij hanteren bij het werken met derden. Meer info over deze afspraken? Neem dan contact op met onze preventiedienst via preventie@motena.be of 051 80 52 65.

Geplande opdrachten

Momenteel staan er geen opdrachten gepland. De interesse tot deelname kan je opgeven tot aan de opstartdatum naast de opdracht via aankopen@motena.be.

 

 

Kom werken bij Motena

Samen gaan we elke dag voor een glimlach, ook bij en tussen onze medewerkers. Graag deel uitmaken van ons team? Dat kan!

Contact

Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
info@motena.be
051 80 52 00
btw BE 0537 951 706

Openingsuren

Motena is bereikbaar op:

Ma - do: 8u30 - 12u en van 13u - 17u

Vrij: 8u30 - 12u en van 13u -15u