Dienstencentra

In onze dienstencentra kan je niet alleen terecht voor verschillende diensten, je kan er ook in een losse, ongedwongen sfeer je hobby beoefenen, je verder bekwamen in een of andere discipline of een vormingscursus volgen.  Surf naar www.dienstencentra-roeselare.be voor ons aanbod of om online in te schrijven. Op deze pagina vind je er ook nog een woordje uitleg over. Onze cursussen zijn aangepast aan de leeftijd van onze cursisten.  Ze zijn vooral bedoeld als ontspanning, we organiseren geen examens en er worden geen getuigschriften afgeleverd.

Met ons ruim activiteiten- en dienstenaanbod willen we enerzijds het sociaal netwerk van de senioren in stand houden en bevorderen. Anderzijds - en dat is meteen de belangrijkste doelstelling van de dienstencentra - willen wij met ons aanbod senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten functioneren. 

Motena beschikt over vier dienstencentra: Ten Elsberge, SchierveldeDe Zilverberg en De Waterdam

In al onze dienstencentra kan je terecht voor gezondheidsadvies.

In Ten Elsberge, Schiervelde & De Zilverberg kan je elke werkdag tijdens de kantooruren huisvuil- en PMD zakken aankopen.

In elk van de vier dienstencentra kan je elke werkdag komen eten.

In al onze dienstencentra kan je terecht voor voetverzorging.

Een vrijwilliger van het dienstencentrum belt je elke dag om een praatje te slaan.

Socio-culturele organisaties kunnen de lokalen van Ten Elsberge/ Rinus en Schiervelde huren.

Voor vervoer van en naar één van onze dienstencentra.

Een keer per week, op maandag, wordt jouw was bij jouw thuis opgehaald.

Sommige externe diensten hebben in het dienstencentrum Ten Elsberge een zitdag.

De boodschappendienst is een onderdeel van onze Minder Mobielen Centrale.