WZC De Waterdam

In Woonzorgcentrum De Waterdam vinden momenteel zo'n 150-tal senioren hun thuis. Dit gaat over zowel senioren met een laag verzorgingsprofiel als fysiek zwaar zorgbehoevende senioren. Elke bewoner heeft er een éénpersoonskamer en kan met medebewoners samenkomen in één van de woonkamers met bijhorende keuken. 

WZC De Waterdam wil in de eerste plaats diensten aanbieden die sterk aanleunen bij de thuissituatie. Naast wat flexibiliteit om zorg op maat te geven, bieden ze de bewoners dagelijks een vaste structuur aan ter houvast. Om het dagelijkse ritme nog wat meer kleur te geven wordt er aan zinvolle tijdsbesteding gedaan zoals muziek, beweging, jeugdwerking, huishoudactiviteiten, snoezelen,… WZC De Waterdam zet zeer sterk in op animatie. Een verzorgings- en verpleegteam, aangevuld met logistieke medewerkers en paramedici, staan garant voor zorg op maat. 

Voor nog meer info over het WZC kan je al eventjes een kijkje nemen op hun site.  

Over de stage

Ergotherapeuten hebben als doel mensen te begeleiden en hen de kans te geven hun dag zo zinvol mogelijk in te vullen. Dit kan nodig zijn bij mensen met een beperking of bij mensen die al wat ouder zijn bijvoorbeeld. Je helpt hen hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden nog zo veel mogelijk te benutten en te onderhouden. Je helpt hen in het dagelijks handelen door nieuwe vaardigheden aan te leren of advies te geven over eventuele hulpmiddelen. Verder is het als ergo ook belangrijk om goed te observeren en tekenen van ongemak op te merken bij mensen die hun eigen behoeften niet meer op een verbale manier kenbaar kunnen maken. Comfortzorg en PDL-aanpassingen zijn ook een belangrijk aspect van het ergotherapeutisch handelen.

Geïnteresseerd? Dien dan je stage-aanvraag hier in. 

Voor meer informatie over stage bij WZC De Waterdam kan je contact opnemen met:

Ingrid Vanmaekelbergh
E-mail: Ingrid.Vanmaekelbergh@motena.be 
TEL 051 27 09 09