Sluiting Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus

Het Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus opent na een sluiting vanwege het coronavirus opnieuw gefaseerd de deuren vanaf 2 juni.

Voorlopig tot en met maandag 31 augustus gaan de activiteiten en de zorg door in de gebouwen van het dienstencentrum Schiervelde (Schierveldestraat 55 in Roeselare) en niet in de gebouwen van woonzorgcentrum Sint-Henricus, waar het dagcentrum normaal is gevestigd. Op deze manier komen de bezoekers van het dagcentrum en de bewoners van het woonzorgcentrum niet in contact met elkaar om zo het risico op besmetting met Covid-19 te beperken. 

In het Pluk-de-dagcentrum, waar normaal plaats is voor een 50-tal bezoekers, kunnen vanaf 2 juni 30 personen opnieuw terecht. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden er uiteraard gerespecteerd en er werd een 4de bus ingeschakeld voor het vervoer van en naar het dagcentrum om ook op de bus de nodige afstand te kunnen garanderen.

Klik hier voor de veiligheidsafspraken die van toepassing zijn in ons Pluk-de-dagcentrum.