Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is voor ons van groot belang. Zonder vrijwilligers zouden we niet zoveel kunnen bereiken voor onze leden, bewoners, kinderen ...

Heb je interesse en tijd  om je zinvol in te zetten voor mensen? 

Over al onze instellingen worden vrijwilligers ingezet voor bvb het voorlezen van een krant, de animatie in een woonzorgcentrum, boodschappen doen, het bezoeken van eenzame senioren , de begeleiding van lagere schoolkinderen (via therapeutische zorg), vrijwilligerswerk in onze kinderopvang, ...

Kortom, een hele resem aan mogelijkheden! 

Wil je je vrijwillig inzetten in één of meerdere van onze instellingen? Neem gerust contact met ons op. Hieronder vind je de gegevens van onze contactpersonen voor de vrijwilligerswerking.

Contactpersonen: 

  • De Zilverberg: Janne Vanassche en Charlotte Verstraete (ergo) 051 / 26 26 82 
  • De Waterdam: Christa Deblauwe en Sabine Soenen (ergo) 0495 91 27 49
  • Ter Berken: Nele Mesure (directeur bewonerszorg) 051 / 25 99 09 
  • Sint Henricus: Veronique Bostyn (directeur bewonerszorg)  051 / 26 90 36
  • Thuiszorgdiensten Kotee : 051 24 60 50
  • Dienstencentra: (Centrumleiders)
    Ten Elsberge: Leen Van Isacker 051 / 27 27 11, Schiervelde: Nathalie Fieuw 051 / 26 38 00, De Zilverberg: Katrien Denoo 051 / 26 26 80
  • Kinderopvang en de Tovertuin: Isabel Depraeter (gezinsconsulent) 051 / 80 53 00
  • Therapeutische zorg: Anneleen Santens (directeur Therapeutische zorg) 051 / 80 53 09

Zit je met vragen rond vrijwilligerswerk? Neem dan gerust contact op met het secretariaat  051 / 80 52 82.