Visie Motena

  • We zijn een sociale zorgonderneming en zijn toegankelijk voor iedereen.
  • We vertrekken vanuit de behoefte van de klant en spelen in op nieuwe evoluties en uitdagingen.
  • We hebben respect voor de leefwereld en leefomgeving van onze klanten en willen hun autonomie versterken. In opdracht van lokale gemeenschappen besteden we extra aandacht aan kwetsbare klantengroepen. Daar waar we middelen van de lokale gemeenschap gebruiken, leggen we aan hen verantwoording af.
  • Onze werking is transparant en we communiceren actief met onze klanten, medewerkers en de samenleving.
  • We zijn een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor de kwaliteiten en het welzijn van onze medewerkers. We besteden aandacht aan de optimale werkomstandigheden, diversiteit, en groei- en ontplooiingskansen.
  • We wensen onze medewerkers en diensten te empoweren door hen verregaande autonomie, identiteitsontwikkeling en verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Als gezicht van de organisatie zijn onze medewerkers de ideale ambassadeur naar onze klanten toe.
  • Professionele medewerkers en vrijwilligers werken samen, zijn geëngageerd, tonen bezieling en nemen initiatief. Ze zijn flexibel en leveren kwaliteit.
  • We zijn een slagkrachtige, dynamische en vooruitstrevende organisatie. We bepalen mee de toekomst en de verdere ontwikkelingen binnen het zorglandschap door vernieuwing te stimuleren. We leveren kwaliteit en dragen bij tot een waarde(n)volle en duurzame samenleving.
  • We gaan verantwoord om met onze middelen en streven naar een financieel gezonde onderneming.
  • We werken actief samen met anderen en bouwen netwerken uit. Op deze manier zorgen we voor duurzame meerwaarde voor onze klanten.