Samenaankopen Motena

Motena plaatst jaarlijks heel wat aankopen (overheidsopdrachten) in de markt. Het betreft hierbij vaak raamcontracten waarbij ook de mogelijkheid wordt voorzien voor andere besturen om hieraan deel te nemen.

Verloop

Zo’n samenaankoop verloopt via een vast stramien. Meer info hierover kan je terugvinden in deze informatiebrochure en bijhorende overeenkomst

Geplande opdrachten

De lijst met opdrachten die het komende jaar gepland staan, vind je hieronder. Interesse voor deelname doorgeven kan tot aan de datum naast de opdracht via aankopen@motena.be.

omschrijving Opstartdatum dossier Gunningsdatum opdracht
Diverse voedingsdossiers 2021 2021
Klein keukenmateriaal en disposables ON HOLD

ON HOLD

Afvalbeheer Q1 2022

Q4 2022

Deelnemen

Wanneer een bestuur beslist om deel te nemen aan een opdracht is het de bedoeling dat de overeenkomst voor de samenaankoop ondertekend wordt teruggestuurd naar aankopen@motena.be.