Samenaankopen Motena

Motena plaatst jaarlijks heel wat aankopen (overheidsopdrachten) in de markt. Het betreft hierbij vaak raamcontracten waarbij ook de mogelijkheid wordt voorzien voor andere besturen om hieraan deel te nemen.

Verloop

Zo’n samenaankoop verloopt via een vast stramien. Meer info hierover kan je terugvinden in deze leidraad en bijhorend contract

Geplande opdrachten

De lijst met opdrachten die het komende jaar gepland staan, vind je hieronder. Interesse voor deelname doorgeven kan tot aan de datum naast de opdracht via aankopen@motena.be.

omschrijving Opstartdatum dossier Gunningsdatum opdracht
Klein keukenmateriaal en disposables Q1 2021 Q2 2021
tilliften Q1 2021 Q2 2021
Levering aardappelproducten Q2 2021 Q4 2021 (gunning oktober voor opstart op 01/12/2021)
Levering brood en gebak Q2 2021 Q4 2021 (gunning oktober voor opstart op 01/12/2021)
Levering dieetvoeding Q2 2021 Q4 2021 (gunning oktober voor opstart op 01/12/2021)
Levering diepvriesproducten (algemeen en vis) Q2 2021 Q4 2021 (gunning oktober voor opstart op 01/12/2021)
Levering droogvoeding en sterke dranken Q2 2021 Q4 2021 (gunning oktober voor opstart op 01/12/2021)
Levering wijnen Q2 2021 Q4 2021 (gunning oktober voor opstart op 01/12/2021)
klein medisch materiaal   tijdelijkuitgesteld n.a.v. corona
Open raamovereenkomst levering onderhoudsproducten en -materialen tijdelijkuitgesteld n.a.v. corona

Deelnemen

Wanneer een bestuur beslist om deel te nemen aan een opdracht is het de bedoeling dat de overeenkomst voor de samenaankoop ondertekend wordt teruggestuurd via aankopen@motena.be . Je vindt deze hier.