Samenaankopen Motena

Motena plaatst jaarlijks heel wat aankopen (overheidsopdrachten) in de markt. Het betreft hierbij vaak raamcontracten waarbij ook de mogelijkheid wordt voorzien voor andere besturen om hieraan deel te nemen.

Verloop

Zo’n samenaankoop verloopt via een vast stramien . Dat stramien werd opgelijst in de informatiebrochure omtrent samenaankopen. Hierin zijn ook de voorwaarden voor deelname opgenomen.

Geplande opdrachten

De lijst met opdrachten die het komende jaar gepland staan, vind je hieronder. Interesse voor deelname doorgeven kan tot aan de datum naast de opdracht via aankopen@motena.be.

omschrijving Opstartdatum dossier Gunningsdatum opdracht
dranken Q2 2020 einddatum huidig contract 30/11/2020
vlees en gevogelte Q2 2020 einddatum huidig contract 30/11/2020
zuivel Q2 2020 einddatum huidig contract 30/11/2020
groenten en fruit Q2 2020 einddatum huidig contract 30/11/2020
verse vis en visproducten Q2 2020 einddatum huidig contract 30/11/2020
Klein keukenmateriaal en disposables Q3 2020 Q1 2021
onderhoudsproducten keuken Q3 2020 Q1 2021
tilliften Q3 2020 Q1 2021
klein medisch materiaal tijdelijkuitgesteld n.a.v. corona
Open raamovereenkomst aankoop papierwaren tijdelijkuitgesteld n.a.v. corona
Open raamovereenkomst levering onderhoudsproducten en -materialen tijdelijkuitgesteld n.a.v. corona

Deelnemen

Wanneer een bestuur beslist om deel te nemen aan een opdracht is het de bedoeling dat de overeenkomst voor de samenaankoop ondertekend wordt teruggestuurd via aankopen@motena.be . Je vindt deze hier.