Zorgbedrijf en Stad Roeselare

Sinds 1 januari 2016 is de dienstverlening van OCMW Roeselare opgesplitst en toegewezen aan 2 instellingen: Zorgbedrijf Roeselare en Stad Roeselare.

Voor de klant verandert er in de praktijk niets. Het zorgaanbod blijft hetzelfde en alle zorg wordt op dezelfde manier toegediend, maar dan binnen een nieuwe organisatiestructuur.

Daarom is ook de informatie vanaf nu opgesplitst over 2 websites.
Kies hieronder over welke dienst je informatie wenst, zodat we je naar de juiste pagina kunnen doorverwijzen.

Zorgbedrijf Roeselare

We hebben jouw zorg in onze vingers.

Stad Roeselare/Welzijnshuis (voormalig OCMW)

 Is ‘r voor jou.