Verloning

Weddeschalen

Functie

A1a-A2a-A3a diverse diensthoofden, staffuncties en pyscho-pedagogische functies
A4a-A4b diverse directiefuncties 
B1-B2-B3

diverse administratief deskundige functies, staffuncties en sociaal/paramedische medewerkers

B4-B5 diverse afdelingsverantwoordelijken en informatici
BV1-BV2-BV3 bachelor verpleegkundigen
BV5 teamcoach
C1-C2 zorgkundigen en kinderbegeleiders
C1-C2-C3 diverse administratief medewerkers, technische medewerkers en teamleiders
C3-C4 gegradueerd verpleegkundigen
D1-D2-D3 diverse administratief bediendes en kinderbegeleiders buitenschoolse opvang
E1-E2-E3

schoonmakers en polyvalent medewerkers

 

 

IFIC-verloning          

IFIC-functie

categorie 4

schoonmaker WZC, polyvalent medewerker (keukenhulp WZC, schoonmaker DVC)

categorie 11 zorgkundige WZC
categorie 12 animator, leefgroepbegeleider, technisch medewerker WZC 
categorie 13 verantwoordelijke Schoonmaak en Logistiek
categorie 14B gegradueerd verpleegkundige WZC
categorie 14 bachelor verpleegkundige WZC, ergotherapeut WZC, maatschappelijk werker WZC
categorie 15 kinesitherapeut WZC
categorie 16 psycho-pedagogisch adviseur WZC
categorie 17

teamcoach