Bijklussen

  • IK BEN GEPENSIONEERDE

Sommige senioren zoeken een bijverdienste wanneer ze met pensioen gaan. Uit pure noodzaak om rond te komen. Of omdat ze hun beroepservaring ten dienste willen stellen. Dat mag. 

Sinds 1 januari 2015 zijn er geen inkomensgrenzen meer voor gepensioneerden van 65 jaar of ouder of met een loopbaan van minstens 45 jaar bij de pensionering. Wil je blijven werken en ben je jonger dan 65 jaar met minder dan 45 jaar loopbaan, dan moet je soms wel nog rekening houden met de inkomensbeperkingen: jouw beroepsinkomsten mogen dan niet hoger liggen dan een bepaald bedrag. Dat bedrag hangt af van jouw gezinslasten, de aard van jouw pensioen (ouderdomspensioen en/of overlevingspensioen), het jaar waarin je werkt en het soort werk. Alle info vind je hier

Heb je een job gezien bij ons, die je aanspreekt en wil je iets bijverdienen? Laat dan zeker niet na om te solliciteren. Klik hier.

  • IK WERK MOMENTEEL MAAR WENS NOG IETS BIJ TE VERDIENEN

Heb je momenteel al een job op zak maar zou je die graag nog aanvullen met een job bij ons? Klik hier om je aan te melden.

 

  • IK BEN WEDUWNAAR/WEDUWE

Wie een overlevingspensioen krijgt uitbetaald, mag bijverdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. Je moet dit in principe wel altijd van tevoren aangeven bij de pensioendiensten. Je vult dan een speciaal formulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente. Ook moet je jouw werkgever er met een aangetekende brief van op de hoogte brengen dat je pensioengerechtigd bent. Verder zijn er grenzen aan wat je mag verdienen. Als die grenzen worden overschreden met 15% of meer, wordt het overlevingspensioen dat jaar niet uitbetaald. Als de grenzen met een lager percentage worden overschreden, wordt datzelfde percentage afgetrokken van het pensioenbedrag voor dat jaar. Wie jonger is dan 65 en alleen een overlevingspensioen geniet, mag meer verdienen. Een overzicht vind je hier.

Wil je graag bij ons iets bijverdienen? Klik hier. 

 

  • IK BEN STUDENT

Ben jij momenteel nog aan het studeren, dan zit je hier op het verkeerde adres. Uiteraard zoeken wij ook studenten om bij te springen in het weekend of in schoolvakanties! Hiervoor kan je hier klikken. 

Word je dit jaar nog geen 18? Dan ben je nog iets te jong om bij ons een vakantiejob te doen. Je kan wel al vrijwilligerswerk doen. Alle info vind je hier

 

  • IK BEN WERKZOEKENDE

Als werkzoekende kan je niet niet extra bijklussen bij ons maar kijk uiteraard eens op onze vacaturesite of daar iets tussenzit voor jou: https://www.motena.be/ons/jobs

Is het (nog) niet mogelijk om te werken, dan kun je je eventueel ook aanbieden als vrijwilliger. Klik daarvoor hier.

Meer info kan je bij de dienst Rekrutering en Selectie
051 80 56 00
rekrutering@motena.be