Weddeschalen

Weddeschalen

Functie

A1a-A2a-A3a diverse diensthoofden, staffuncties en pyscho-pedagogische functies
A4a-A4b diverse directiefuncties 
B1-B2-B3

diverse administratief deskundige functies, staffuncties en sociaal/paramedische medewerkers

B4-B5 diverse afdelingsverantwoordelijken en informatici
BV1-BV2-BV3 bachelor verpleegkundigen
BV5 teamcoach
C1-C2 zorgkundigen en kinderbegeleiders
C1-C2-C3 diverse administratief medewerkers, technische medewerkers en teamleiders
C3-C4 gegradueerd verpleegkundigen
D1-D2-D3 diverse administratief bediendes en kinderbegeleiders buitenschoolse opvang
E1-E2-E3 schoonmakers en polyvalent medewerkers