Psycholoog

Therapeutisch Zorgpunt N: dat is therapie én zorg. Dat voor kinderen, jongeren en volwassenen die worstelen met één of meerdere problemen. Een hoop experts staan klaar om aan de slag te gaan en de mensen daarmee verder te helpen. De ene houdt van een rechttoe rechtaan- aanpak. De andere verkiest om zelf de leiding vast te houden. Waar de ene zich gemakkelijkst uitdrukt met woorden, wil de ander liever doen. Therapeutisch zorgpunt N zorgt voor expertise en zoekt een aanpak die past bij iedere unieke persoon.

Over de stage

Psychologen houden zich bezig met het onderzoeken van gedrag, gedachten en emoties van verschillende doelgroepen. Verder helpen ze anderen hun gedrag te begrijpen en te veranderen. Zij baseren zich hiervoor op wetenschappelijke inzichten en methodes. 

Wie ergens mee worstelt en er niet zomaar van af geraakt kan terecht bij de psychologen/psychotherapeuten van N. Als psycholoog ga je dan bijvoorbeeld via onderbouwde testen en verschillende gesprekstechnieken op zoek naar een oplossing voor die persoon, naar sterktes en zwaktes en hoe die ingezet kunnen worden. Stages worden gepland in samenwerking met UGent.  (contactpersoon: peter.jonckheere@motena.be)

Belangrijk voor alle studenten is de nauwe samenwerking tussen alle disciplines. We werken met een gezamenlijk behandelplan, waarbij ieder binnen zijn eigen discipline meewerkt om de uiteindelijke behandeldoelen te verwezenlijken. Teamspeler zijn is dus de boodschap. 

Beste studenten, bedankt voor je interesse in deze stageplaats bij Motena! Voor deze stage kan je echter geen aanvraag indienen op eigen initiatief. We hebben hiervoor namelijk een samenwerking met een beperkt aantal scholen. Dit is zo omdat we zeker willen zorgen voor voldoende begeleiding en zo ook kwalitatieve stages. Dit kunnen we enkel garanderen als we maar een heel beperkt aantal stagiairs toelaten.  Als je geen student bent bij één van deze scholen wensen we je veel succes met je verdere zoektocht naar de geschikte stageplaats!

Voor meer informatie over stage bij Therapeutisch Zorgpunt N kan je contact opnemen met:

Veerle Vandewalle, coördinator CAR Therapeutisch Zorgpunt N
E-mail: Veerle.Vandewalle@motena.be 
TEL 051 80 53 29