Geen voorkeur

Samen met de kinesist werken de bewoners van het WZC aan bewegingstechnieken en motorische vaardigheden. Dit kan gaan over grote bewegingen als wandelen of nauwkeurige bewegingen als schrijven. Zo zorg je mee voor een comfortabel en aangenaam verblijf voor de bewoners en help je hen hun zelfredzaamheid op punt te houden.  

Indien je geen voorkeur hebt voor een bepaalde entiteit kan je hier je stage-aanvraag indienen. Naargelang de vrije plaatsen zal dan gekeken worden waar je eventueel je stage kan doen.