Dienstencentra

De dienstencentra zijn een bruisend centrum voor ouderen waar de enthousiast gebrachte activiteiten en diensten hand in hand gaan met warme zorg. Mensen kunnen er terecht voor verschillende diensten zoals helpen winkelen, het nemen van een bad... Maar ook om er in een losse, ongedwongen sfeer hun hobby te beoefenen of zich verder te bekwamen via een opleiding. Zo proberen ze enerzijds het sociaal netwerk van de senioren in stand houden en bevorderen. Anderzijds - en dat is meteen de belangrijkste doelstelling van de dienstencentra - willen ze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten functioneren. 

Er zijn 4 dienstencentra, namelijk Ten Elsberge, Schiervelde, De Zilverberg en De Waterdam. De laatste 2 zijn verbonden aan een woonzorgcentrum en willen interactie bekomen tussen de bewoners en de bezoekers van de dienstencentra, bijvoorbeeld in het atelier of in de fitnesszaal.  

Over de stage

Als maatschappelijk werker zorg je ervoor dat mensen in staat zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan menselijke waardigheid. Je helpt hen bij het omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven bv. problemen met gezin, werk, huis... Dit doe je door met die mensen te praten en hun inzichten te proberen bieden, advies te geven en hun eventueel nieuwe vaardigheden aan te leren bv.omgaan met geld. Aanraden tot een opname in een woonzorgcentrum kan ook tot de mogelijkheden behoren. Dan helpt de maatschappelijk werker om die persoon en zijn/haar gezin daarin te begeleiden.  

Geïnteresseerd? Dien dan je stage-aanvraag hier in. 

Voor meer informatie over stage bij de dienstencentra kan je contact opnemen met:

Nathalie Fieuw
E-mail: Nathalie.Fieuw@motena.be 
TEL 051 27 27 10