WZC De Zilverberg

In Woonzorgcentrum De Zilverberg vinden 120 senioren hun thuis. Ze leven er in 8 leefgroepen van telkens 15 bewoners. Specifiek voor de site De Zilverberg is dat dit vooral fysiek zwaar zorgbehoevende senioren en ouderen met dementie zijn. Elke bewoner heeft er een éénpersoonskamer en kan samen met medebewoners samenkomen in één van de woonkamers met bijhorende keuken. In WZC De Zilverberg is ook een dienstencentrum geïntegreerd.

De bewoners leven volgens het dagritme dat ze gewoon waren, het moet als een tweede thuis voelen. Het WZC wil hen via een natuurlijke en herkenbare woon-en leefomgeving ''een mooie oude dag'' bezorgen. De focus ligt op respect voor de eigenheid van elke bewoner en de familie wordt gezien als partner in de zorgverlening. Er wordt ingespeeld op de vernieuwende visie op ouder worden waarin wonen en zorg in kleine gezellige groepen hand in hand gaan. Ze staan voor een enthousiaste, professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening met begrijpende en hartelijke benadering van de bewoners. Dit met voldoende professionele afstand.  

Voor nog meer info over het WZC kan je al eventjes een kijkje nemen op hun site.  

 

Over de stage

Ergotherapeuten hebben als doel mensen te begeleiden en hen de kans te geven hun dag zo zinvol mogelijk in te vullen. Dit kan nodig zijn bij mensen met een beperking of bij mensen die al wat ouder zijn bijvoorbeeld. Je helpt hen hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden nog zo veel mogelijk te benutten en te onderhouden. Je helpt hen in het dagelijks handelen door nieuwe vaardigheden aan te leren of advies te geven over eventuele hulpmiddelen. Verder is het als ergo ook belangrijk om goed te observeren en tekenen van ongemak op te merken bij mensen die hun eigen behoeften niet meer op een verbale manier kenbaar kunnen maken. Comfortzorg en PDL-aanpassingen zijn ook een belangrijk aspect van het ergotherapeutisch handelen.

Geïnteresseerd? Dien dan je stage-aanvraag hier in. 

Voor meer informatie over stage bij WZC De Zilverberg kan je contact opnemen met:

Piet Baert
E-mail: Piet.Baert@motena.be 
TEL 051 26 26 75