Geen voorkeur

Ergotherapeuten hebben als doel mensen te begeleiden en hen de kans te geven hun dag zo zinvol mogelijk in te vullen. Dit kan nodig zijn bij mensen met een beperking of bij mensen die al wat ouder zijn bijvoorbeeld. Je helpt hen hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden nog zo veel mogelijk te benutten en te onderhouden. Je helpt hen in het dagelijks handelen door nieuwe vaardigheden aan te leren of advies te geven over eventuele hulpmiddelen. Verder is het als ergo ook belangrijk om goed te observeren en tekenen van ongemak op te merken bij mensen die hun eigen behoeften niet meer op een verbale manier kenbaar kunnen maken. Comfortzorg en PDL-aanpassingen zijn ook een belangrijk aspect van het ergotherapeutisch handelen.

Indien je geen voorkeur hebt voor een bepaalde entiteit kan je hier je stage-aanvraag indienen. Naargelang de vrije plaatsen zal dan gekeken worden waar je eventueel je stage kan doen.