Verhuur alarmtoestellen

Wat?

Het personenalarmeringssysteem bestaat uit twee delen: een halssnoerzendertje en een toestel dat op je telefoon aangesloten wordt.  Als je dringend hulp nodig hebt, kan je op de zender drukken en stelt het toestel je in verbinding met een permanent bemande centrale. Die contacteert op haar beurt de contactpersonen waarvan het telefoonnummer vooraf geprogrammeerd werd.

Wij zorgen voor de plaatsing en het programmeren. Het systeem heeft, indien gewenst, ook extra functies rond valdetectie en CO-alarm.

Voor wie?

Voor bejaarden of personen met een zware handicap, die omwille van hun gezondheidstoestand in een noodsituatie kunnen terechtkomen waarbij ze problemen hebben om iemand te bereiken.

Hoeveel kost het?

  • De huurprijs bedraagt € 21,66 per maand en wordt driemaandelijks aangerekend.

Contact

Thuiszorg - Dienstencentrum Ten Elsberge
Mandellaan 101 - 8800 Roeselare
t: 051 24 60 50

e: thuiszorg@motena.be

  • Personen die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen een aanvraag doen voor een premie van € 120,00 per jaar bij de provincie.

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan ter plaatse gebeuren of gericht worden aan:

Annemie Demeester
t. 051 25 91 75
e. annemie.demeester@motena.be