Klusdienst

Wat?

Voor kleine herstellingswerken of onderhoudswerken aan je woning kan je beroep doen op de klusdienst.

Dit kan zijn voor:

  • Kleine herstellingswerken zoals een deurbel herstellen, enkele losliggende tegels vastmaken, een gebroken ruit vervangen, een klemmende deur nazien, een lekkende kraan herstellen, een gootsteen ontstoppen,...
  • Kleine behang- en schilderwerken zoals een plafond herschilderen, losgekomen behangpapier herbevestigen, een poortje schilderen,...
  • Andere kleine karweien zoals een schilderij ophangen, meubels verplaatsen, een lamp vervangen, naar het containerpark gaan, een rolluiklint vervangen, een rookdetector monteren,...
  • Tuinonderhoud in tuinen van max. 400 m² zoals klein snoeiwerk, gras maaien, onkruid wieden, kleine hagen scheren,...

Opgelet!  Er worden geen werken gedaan op hoogtes meer dan 5 meter. Ook voor werken aan gasinstallaties of complexe elektriciteitswerken kunt u geen beroep doen op de klusdienst!  
Enkel taken die voldoen aan de gestelde voorwaarden en die in gemeenschappelijk overleg met de verantwoordelijke van de klusdienst werden afgesproken en schriftelijk in de wachtlijst vastgelegd zijn, kunnen worden uitgevoerd.

Voor grote herstellingen, werken die bijzondere vakkennis vereisen of gespecialiseerd gereedschap vergen, verwijzen we u graag door naar de professionele vakman.

Voor wie?

Voor personen die in Roeselare wonen en die niet of onvoldoende kunnen instaan voor het uitvoeren van bepaalde kleine herstellings- en/of onderhoudswerken in en rond hun woning en waarvoor moeilijk een vakman kan ingeschakeld worden.

Wanneer?

Tijdens de weekdagen:

  • voormiddag: tussen 8u en 12u
  • namiddag: tussen 12u30 en 16u (op vrijdag tot 14u)

De hulpvrager wordt steeds op voorhand gecontacteerd om het tijdstip af te spreken wanneer de overeengekomen klussen worden uitgevoerd.
Per seizoen wordt er een aangepaste planning opgemaakt.  In de lente en in de zomer krijgen tuinonderhoud, schilderwerken (buiten) en dringende binnenwerken voorrang.  In de herfst en de winter worden er allerhande binnenwerken en de behang- en schilderwerken (binnen) op de planning gezet.

Hoeveel kost het?

Er worden 2 tarieven gehanteerd.  Volgende voorwaarden bepalen welk tarief bij u van toepassing is.

Categorie 1: € 15 per gepresteerd uur (=sociaal tarief)

  • De aanvrager is cliënt bij het Welzijnshuis Roeselare en wordt doorverwezen via de maatschappelijk werker
  • De aanvrager beschikt over een verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds of een OMNIO-statuut (dan eindigt de code onderaan op het klevertje van de mutualiteit op een 1)
  • De aanvrager geniet over een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • Het kadastraal inkomen van de woning is niet hoger dan € 750,00

Categorie 2: offerte op maat (=normaal tarief)

Na de aanvraag komt de zorgcoach op huisbezoek om aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek na te gaan of de hulpvrager tot één van bovenvermelde categorieën behoort. 

Voor verplaatsingen om materiaal te halen in opdracht van de aanvrager of rijden naar het containerpark, wordt een verplaatsingsvergoeding van € 4,50 per rit heen en terug aangerekend.

Voor het gebruik en slijtage van speciaal elektrisch en/of ander mechanisch materiaal van de klusjesdienst (grasmachine, heggenschaar, …) wordt een bijkomende forfait van € 4,50 aangerekend.

Voor de verwerking van grof huisvuil / ambachtelijk afval en groenafval rekenen we aan volgens de weegbon van MIROM Roeselare. Wat wij aan MIROM dienen te betalen voor de verwerking van afval, rekenen we vervolgens door aan de klant.

Deze tarieven zijn exclusief de forfaitaire verplaatsingskost. 

De minimum bijdrage per interventie (bijv. het opmaken van een offerte, …) bedraagt € 15,00

Betaling gebeurt na het uitvoeren van de klus via een factuur met overschrijving die de klusjesdienst per post naar de aanvrager verstuurt.

Contact

Thuiszorg - Dienstencentrum Ten Elsberge
Mandellaan 101 - 8800 Roeselare
t: 051 24 60 50

e: thuiszorg@motena.be