Werking Pluk-de-dagcentrum Sint Henricus

Ons Pluk-de-dagcentrum ontvangt dagelijks zo’n 45 bezoekers voor o.a. zorg, maaltijden en activiteiten. Uiteraard worden alle nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd. We houden de ventilatie in het oog en er werd een 4de bus ingeschakeld voor het vervoer van en naar het dagcentrum om ook op de bus de nodige afstand te kunnen garanderen.