Werking Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus

Voorlopig tot mei 2021 gaan de activiteiten en de zorg van Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus door in de gebouwen van het dienstencentrum Schiervelde (Schierveldestraat 55 in Roeselare) en niet in de gebouwen van woonzorgcentrum Sint-Henricus, waar het dagcentrum normaal is gevestigd. Op deze manier komen de bezoekers van het dagcentrum en de bewoners van het woonzorgcentrum niet in contact met elkaar om zo het risico op besmetting met Covid-19 te beperken. 

In het Pluk-de-dagcentrum, waar normaal plaats is voor een 50-tal bezoekers, kunnen sinds 2 juni 30 personen opnieuw terecht. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden er uiteraard gerespecteerd en er werd een 4de bus ingeschakeld voor het vervoer van en naar het dagcentrum om ook op de bus de nodige afstand te kunnen garanderen.

Klik hier voor de veiligheidsafspraken die van toepassing zijn in ons Pluk-de-dagcentrum.