Werking Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus

In het Pluk-de-dagcentrum, waar normaal plaats is voor een 50-tal bezoekers, kunnen sinds 2 juni 30 personen opnieuw terecht. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden er uiteraard gerespecteerd en er werd een 4de bus ingeschakeld voor het vervoer van en naar het dagcentrum om ook op de bus de nodige afstand te kunnen garanderen.

Klik hier voor de veiligheidsafspraken die van toepassing zijn in ons Pluk-de-dagcentrum.