Ouderenzorg

In onze woonzorgcentra (WZC) wordt aan 500 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren een nieuwe thuis in een aangepaste omgeving aangeboden.

Vanaf 1 juli 2021 start woonzorgcentrum De Zilverberg naast het reguliere kortverblijf met nieuw concept: oriënterend kortverblijf.

Kortverblijf is een oplossing voor senioren die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Thuiswonende zorgbehoevende senioren kunnen in ons Pluk-de-dagcentrum iedere werkdag ten volle genieten van de kleine dingen in het leven.

In een familiegroep van de Alzheimer Liga kom je in contact met andere familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.

Volg hier de actuele informatie over de werkzaamheden op de site van woonzorgcentrum en Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus.