Oriënterend kortverblijf

Wat?

Vanaf 1 juli 2021 kan je in woonzorgcentrum De Zilverberg terecht voor oriënterend kortverblijf: een nieuwe dienstverlening voor ouderen die zich thuis in een moeilijke situatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis tijdelijke, passende zorg en ondersteuning nodig hebben. 

Tijdens  het oriënterend kortverblijf wordt de nieuwe bewoner opgevolgd door een multidisciplinair team bestaande uit de maatschappelijk werker, ergotherapeut, verpleegkundige en psycholoog. 

We gaan samen met de bewoner, de partner en de kinderen, andere mantelzorgers en eerstelijnszorg (huisarts en de thuiszorg) aan de slag om een gepaste oplossing te vinden. 

We gaan samen op zoek naar hoe het straks verder kan. We drukken de pauzeknop dan ook letterlijk even in om dat te kunnen vinden. 

Deze oplossing kan zijn: terug naar huis met een passende omkadering en hulp, een dagcentrum, een andere voorziening of woonvorm (bv. assistentiewoning), een opname in een woonzorgcentrum, verder onderzoek in een ziekenhuis, … 

Intussen geniet de bewoner van een comfortabel verblijf in leefgroep De Kiem.

Voor wie?

De zorgvrager die in aanmerking komt voor oriënterend kortverblijf: 

  • heeft een zorg- en ondersteuningsvraag die niet kan worden beantwoord door een opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.  
  • bevindt zich in een thuiszorgsituatie waarin de kinderen of andere mantelzorgers wegvallen en waardoor de thuissituatie onhoudbaar wordt.  
  • heeft als categorie op de Katz-schaal B, C, Cd of D.  

De zorgvrager dient slechts aan 2 van deze 3 criteria te voldoen.

Praktisch

Voor een aanvraag neem je contact op met de maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor het oriënterend kortverblijf. De maatschappelijk werker zal in dit eerste oriënterend gesprek oordelen of de aanvrager in aanmerking komt. 

Het proces van oriënterend kortverblijf doorloopt 5 stappen:

  1. contact met maatschappelijk werker 
  2. intake
  3. verwelkoming op De Zilverberg
  4. het verblijf 'wat doen we voor jou' 
  5. wat na het oriënterend kortverblijf

Hoe aanvragen

Neem contact op met maatschappelijk werker bevoegd voor oriënterend kortverblijf: Jessie Bruggeman

t. 051 26 26 87
e. jessie.bruggeman@motena.be

Lees je alles graag nog eens na? Download hier onze folder

 

 

Waar kan ik terecht?