Bestuur Motena

Motena is een publiekrechtelijke vereniging en moet dus blijven beantwoorden aan de regelgeving van openbare besturen. Het is een bewuste keuze om de zorgdiensten nog steeds vanuit het lokaal bestuur te organiseren. De band met het OCMW en Stad blijft dan ook bestaan. Deze band vertaalt zich ook in de organisatiestructuur.

Doorheen de organisatie worden de principes van Goed Bestuur gevolgd.

Op deze pagina vind je een overzicht van de voorbije zittingen en de dagorde van de komende zitting.

De leden van de Algemene Vergadering van Motena bestaan uit de 12 OCMW-raadsleden, 1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het directiecomité van Motena.

De Raad van Bestuur van het Motena is bevoegd voor het bepalen van het beleid.

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 OCMW-raadsleden,  1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het directiecomité van Motena.

Het algemeen directiecomité neemt beslissingen over het dagelijks bestuur van Motena en intern gerichte activiteiten.

Het directiecomité Zorg ondersteunt de coördinatie van de zorgdiensten van Motena bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.