Directiecomité Zorg

Het Directiecomité Zorg stimuleert samenwerking en synergie over alle zorgdiensten, bewaakt de kwaliteit en de werking van de zorgdiensten, alsook de interne communicatie. Het vervult een helikopterfunctie met het oog op het aangeven van de grote lijnen waarvan de concrete uitwerking dient te gebeuren in individuele diensten of projectteams. 

Samenstelling: Laurent Hostekint (directeur Zorg), Bouchra Azami Idrissi (directeur Thuiszorg), Philippe Schollaert (De Zilverberg), Marleen Joossens (Sint Henricus), Ann Catteeuw (Ter Berken), Marian Claeys (De Waterdam), Anneleen Santens (Therapeutische Zorg en Kinderopvang), Veroniek Ingels (secretaris directiecomité)