Algemene vergadering Motena

 Motena wordt bestuurd door een algemene vergadering. De algemene vergadering stippelt het algemene beleid uit van Motena.

De leden van de Algemene Vergadering van Motena zijn 12 OCMW-raadsleden, 1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het directiecomité van Motena. Zij vergaderen minimum 2 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken.