Samenstelling directiecomité Zorg

CALLEBERT PAUL Directeur WZC Sint-Henricus paul.callebert@motena.be
CLAEYS MARIAN Directeur WZC Ter Berken marian.claeys@motena.be
DERUYTER DIRK Directeur WZC De Waterdam dirk.deruyter@motena.be
HOSTEKINT LAURENT Directeur Zorg laurent.hostekint@motena.be
INGELS VERONIEK Secretaris directiecomité Zorg veroniek.ingels@motena.be
MESSEYNE DRIES Directeur Dienstencentra en Assistentiewoningen dries.messeyne@motena.be
SANTENS ANNELEEN Directeur Therapeutische Zorg en Kinderopvang anneleen.santens@motena.be
SCHOLLAERT PHILIPPE Directeur WZC De Zilverberg philippe.schollaert@motena.be