Werken met derden

Motena zet sterk in op preventie en het preventief voorkomen van risico’s.
Wanneer er werken uitgevoerd worden, wordt er dientengevolg een veiligheidscoördinator verwezenlijking aangesteld.
Indien er geen veiligheidscoördinator verwezenlijking wordt aangesteld stelt de inschrijver zich na sluiting in regel met de procedure 'werken met derden'.
Ook voor leveringen en diensten wordt er gewerkt met de procedure ‘werken met derden’.

Bij de sluiting van een opdracht wordt er een brief naar de gegunde firma verstuurd met een link naar het formulier werken met derden (M_WMD_01). U vindt het formulier  en haar bijlage (M_WMD_02).

Naar aanleiding van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van Covid-19 vragen wij u ook dit formulier ingevuld aan ons terug te bezorgen.

De leverancier dient één exemplaar ondertekend terug te sturen naar preventie@motena.be.

Voor vragen betreffende deze procedure kunt u terecht bij de collega's van onze preventiedienst via het voornoemde adres.
Indien een inschrijver voor het dienstjaar waarin de gunning gebeurt van deze opdracht zich reeds via een andere opdracht voor Motena in regel heeft gesteld met deze procedure, hoeft dit niet nogmaals te gebeuren.

Naar aanleiding van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van Covid-19 vragen wij u om dit formulier ingevuld aan ons terug te bezorgen.