We krijgen € 5000 steun van de de Koning Boudewijnstichting.

We mogen € 5000 ontvangen in verband met onze initiatieven rond warme zorg vanuit de dienstencentra ter ondersteuning van Thuiszorg in COVID tijden.
 

Motena krijgt steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus.

We mogen € 5000 ontvangen in verband met onze initiatieven rond warme zorg vanuit de dienstencentra ter ondersteuning van Thuiszorg in COVID tijden. We proberen onze kwetsbare mensen zoveel mogelijk extra te bereiken en van op afstand ondersteuning te bieden. Eerstelijnsorganisaties ondersteunen in de coronacrisis.

Bedankt voor de waardevolle steun! Koning Boudewijnstichting