Vaccinatie bewoners woonzorgcentra

Op dinsdag 12 januari startten we met het vaccineren van de bewoners van onze woonzorgcentra.

Woonzorgcentrum De Waterdam beet de spits af! Mevr. Bernice Tanghe, 94 jaar, kreeg er als eerste het vaccin toegediend. Op dezelfde dag werdde vaccinatie bij bewoners ook opgestart in woonzorgcentrum De Zilverberg, gevolgd door Sint-Henricus op 13 januari en Ter Berken op 19 januari. 

De vaccins voor de woonzorgcentra van Motena worden verdeeld via AZ Delta, samen met alle benodigdheden voor vaccinatie. Ze worden toegediend door onze verpleegkundigen in de aanwezigheid van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum. 

Alle bewoners of hun bevoegd familielid, geneesheer, ... werden op voorhand gevraagd aan te geven of ze al dan niet gevaccineerd wensen te worden. Slechts 4 bewoners over de 4 woonzorgcentra heen weigeren het vaccin.