REVA ontvangt gift van € 1000

Rotary Roeselare Mercurius schenkt € 1000 aan revalidatiecentrum OCMW Roeselare

Het revalidatiecentrum van OCMW Roeselare begeleidt jaarlijks meer dan 300 kinderen met ontwikkelingsproblemen (mentale handicap, autisme, ADHD, taal- en leerproblemen, enz.).

 

Dat de vraag naar begeleiding van kinderen groot is en de dienstverlening een grote meerwaarde heeft, blijkt ook uit de financiële steun die het revalidatiecentrum mag ontvangen van serviceclub Rotary Roeselare Mercurius en het nationaal secretariaat van serviceclubs aan de hand van een gift van € 1000. Deze financiële middelen zullen worden ingezet voor materialen in het kader van de aanpak van ASS (Autisme Spectrum Stoornissen). 

 

De gift kadert binnen een nationaal project waarvoor 43 CAR, of Centra voor Ambulante Revalidatie, zijn ingeschreven.