PAK & CO wordt De Boom

Psychologische Adviesdienst voor Kinderen krijgt een nieuwe invulling en een nieuwe naam.

Met behulp van en in overleg met de eigen medewerkers werden de diensten PAK & CO (Psychologische Adviesdienst voor Kinderen en Centrum voor Opvoedingsondersteuning) van het OCMW Roeselare omgedoopt tot “De Boom”. De keuze voor een nieuwe naam kwam er omdat ook de werking van de dienst werd gewijzigd.

Terwijl PAK (Psychologische Adviesdienst voor Kinderen) zich vooral richtte op psychologische begeleiding van kinderen, lag bij CO (Centrum voor Opvoedingsondersteuning) de nadruk op het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Beide diensten worden samengebracht tot één dienst die zowel therapie als onderzoek zal aanbieden. Bij de dienst kunnen onder meer kinderen terecht met autisme, faalangst, slaapproblemen, gedragsproblemen, enz. Er is ook ondersteuning voor kinderen die het moeilijk hebben met het verwerken van een echtscheiding, een nieuwe gezinssituatie, een overlijden, enz. 

Door deze nieuwe invulling van de dienst verhuist het luik opvoedingsondersteuning naar de Sociale Dienst.. Hierdoor wordt de begeleiding van cliënten met een extra soort ondersteuning uitgebreid. De opname van opvoedingsondersteuning in de Sociale Dienst maakt het gemakkelijker voor kwetsbare gezinnen om hulp te zoeken.  

De nieuwe werkwijze wordt extra in de verf gezet door ook de dienst een nieuwe naam te geven. Met de hulp van de eigen medewerkers werd gekozen voor: therapie- en onderzoekscentrum “De Boom”. 

Meer informatie over De Boom vind je op onze website.