Nieuwe richtlijnen kinderopvang

Wij ontvingen nieuwe richtlijnen van Kind en Gezin in kader van een gefaseerde heropstart van alle kinderopvang (0-3 én 3-12) vanaf 4 mei.

Beste ouders

Wij ontvingen nieuwe richtlijnen van Kind en Gezin in kader van een gefaseerde heropstart van alle kinderopvang (0-3 én 3-12) vanaf 4 mei.

We zetten ze heel kort op een rijtje voor jullie:

  • Ouders zijn verplicht bij het afzetten en ophalen van de kinderen om een mondmasker te dragen. We vragen ook om voldoende afstand te behouden van andere ouders en onze begeleiders als je naar de opvang komt. Volg de richtlijnen van jouw opvang bij het ophalen en afhalen. Deze zullen we uithangen.
  • Gaat jij of je partner terug werken? Of gaan jullie allebei terug buitenshuis aan de slag? Neem contact op met de verantwoordelijke van jouw opvanglocatie om een heropstart in te plannen. We moeten dit gefaseerd doen verlopen op basis van richtlijnen van Kind en Gezin.
  • De bestaande regeling omtrent respijtdagen en afwezigheden blijft gelden tot zeker na 18 mei. Vanaf deze regeling wijzigt, brengen we jullie opnieuw op de hoogte.

Veel sterkte en moed! Tot binnenkort.

Groetjes 
Team KIDZ