Nieuw! WZC De Zilverberg biedt oriënterend kortverblijf aan.

Vanaf 1 juli 2021 start woonzorgcentrum De Zilverberg met oriënterend kortverblijf, een nieuwe dienstverlening voor ouderen die zich thuis in een moeilijke situatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis tijdelijke, passende zorg en ondersteuning nodig hebben.

Tijdens het oriënterend kortverblijf wordt de nieuwe bewoner opgevolgd door een multidisciplinair team dat bestaat uit een maatschappelijk werker, ergotherapeut, verpleegkundige en psycholoog. Samen met de bewoner, de kinderen, andere mantelzorgers en eerstelijnszorg (huisarts en de thuiszorg) wordt aan de slag gegaan om een gepaste oplossing te vinden. Mogelijke oplossingen na het oriënterend kortverblijf zijn: terug naar huis met een passende omkadering en hulp, doorverwijzing naar een dagcentrum, een andere voorziening of woonvorm (bv. assistentiewoning), een opname in een woonzorgcentrum, een doorverwijzing voor verder onderzoek in een ziekenhuis, …

Meer informatie over deze nieuwe vorm van kortverblijf? Meer informatie vind je op onze website of in onze folder