Kinderen maken kennis met de “Verteltas Dementie”

Voor de Burendag Kinderopvang op 15 maart 2018 schoof KIDZ Kinderopvang het thema dementie naar voren. Een vreemde combinatie? Helemaal niet!

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september 2017 werd namelijk een “verteltas dementie” uitgewerkt. Deze Verteltas Dementie is een laagdrempelig pakket voor kinderen van het lager onderwijs met als doel kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het thema dementie. Op de Burendag Kinderopvang konden scholen, leerlingen, buurtbewoners, doorverwijzers, mantelzorgers en andere partners om de “Verteltas Dementie” met de verteltas kennismaken.