Kinderdagverblijf De Speelboot tijdelijk op andere locatie

Kindjes De Speelboot tijdelijk ondergebracht in businessgebouw KSV Roeselare op Schiervelde

Momenteel is het OCMW bezig met verbouwingen op de Site Gasthuisstraat, waar ook kinderdagverblijf De Speelboot gesitueerd is. Deze moeten er toe leiden dat we in de loop van 2014 over een volledig vernieuwde en up to date infrastructuur beschikken. Omwille van de lawaaioverlast en het stof beslisten we eerder al om De Speelboot tijdens de volgende fase van de werkzaamheden tijdelijk te verlaten, en vanaf midden juli 2013 onze intrek te nemen in de stedelijke gebouwen in de

Kokelarestraat. Momenteel gebeuren daar een aantal noodzakelijke (kleinere) aanpassingswerken. 

Op donderdagavond 23 mei stelden we bij onze dagelijkse werfcontrole in de buurt van De Speelboot echter vast dat er in enkele muren scheurtjes waren ontstaan. Uit voorzorg werd dezelfde avond beslist om het gebouw beter te ondersteunen en de kinderen op vrijdag 24 mei elders in onze gebouwen op te vangen. Het bijkomend ondersteunen gebeurde inmiddels door een gespecialiseerde firma. 

Om geen enkel risico te nemen werd beslist om in afwachting van het klaar geraken van de gebouwen in de Kokelarestraat op zoek te gaan naar een ander tijdelijk onderkomen voor De Speelboot. 

Vanaf maandag 27 mei tot begin juli 2013 zal De Speelboot tijdelijk ge(her)localiseerd worden in:

BUSINESSGEBOUW KSV ROESELARE
(gebouw onder de hoofdtribune van het voetbalstadion)
EERSTE VERDIEPING
SCHIERVELDESITE
DIKSMUIDSESTEENWEG 374 

Begin juli 2013 verhuist De Speelboot dan naar de Kokelarestraat.