€ 1000 voor VZW Elim

Naar jaarlijkse gewoonte schenkt Zorgbedrijf Roeselare aan het begin van het nieuwe jaar een bedrag van € 1000 aan een goed doel. Deze € 1000 wordt vrijgemaakt door de nieuwjaarswensen van de organisatie niet meer op papier, maar wel digitaal te verspreiden.

Dit jaar werd gekozen voor de vzw Elim. De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren, ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. Ten gevolge van de grote vluchtelingentoeloop van de laatste jaren ligt de nadruk op het onthaal en het organiseren van activiteiten om die mensen te ondersteunen, te begeleiden en te integreren in onze samenleving, ongeacht het al dan niet hebben van een verblijfsstatuut. Daarnaast willen zij een multicultureel en gastvrij samenleven in de regio Roeselare bevorderen. 

Hun activiteiten:

  • Hulp bieden aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren op alle terreinen, m.a.w. zowel administratief, als psychologisch.
  • Activiteiten ontplooien ter bevordering van hun integratie.
  • Deelname aan overleg op lokaal, regionaal, provinciaal, gewestelijk en nationaal niveau.
  • Schending van de rechten van de vluchtelingen aan de kaak stellen en aankaarten bij (de lokale) overheden en doorspelen aan nationale en internationale organisaties, zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV), UNIA, Amnesty  International, e.a.
  • Bij het brede publiek het maatschappelijk draagvlak verbreden wat betreft de principes, opgesomd in onze visie.
  • Wekelijkse activiteiten zoals informatie en hulp bieden, een huiswerkklas, een praatgroep Nederlands, Nederlandse lessen, enz. 

Al die activiteiten worden verzorgd door 49 vrijwilligers, verdeeld over de verschillende projecten.