Dienstencentrum De Waterdam wil de buurt samenbrengen.

De buurt van woonzorgcentrum De Waterdam krijgt er een gloednieuw dienstencentrum bij. Naast Schiervelde, Ten Elsberge en De Zilverberg wordt dit het vierde dienstencentrum van Zorgbedrijf Roeselare in onze stad.

Nood aan ontmoeting in de buurt 

Buurtbewoners van woonzorgcentrum De Waterdam kregen vorig jaar de kans om aan de hand van een bevraging hun noden en behoeften over de buurt te formuleren. Een 400-tal bewoners nam hieraan deel. Daarnaast werden de resultaten van de enquête aangevuld met een aantal interviews met sleutelfiguren. Studenten van hogeschool Howest vatten deze resultaten samen tot een aantal ankerpunten waarmee aan de slag kon worden gegaan om na te denken op welke manier het woonzorgcentrum een extra meerwaarde kon betekenen voor de inwoners van de buurt. Nood aan extra ontmoetingsmogelijkheden en buurtinitiatieven waren twee van de elementen die uit deze bevraging als aandachtspunten naar voor werden gebracht. 

De aanwezigheid van de vernieuwde site van WZC De Waterdam en de huidige visie op residentiële zorg waarbij de deuren van woonzorgcentra steeds meer worden opengezet voor de buurt, bleek de ideale opportuniteit om met deze vragen aan de slag te gaan. Niet enkel dienstencentra, maar ook woonzorgcentra hebben vandaag een duidelijke opdracht om de buurt samen te brengen en te betrekken in hun werking. Zo wordt de vroegere animator van het woonzorgcentrum bijvoorbeeld ”begeleider wonen en zorg”  en krijgt onder andere een rol als “buurtbetrekker”. Deze buurtbetrekker krijgt vanuit de overheid de letterlijk opdracht om activiteiten uit te werken om de buurt te betrekken in het woonzorgcentrum. 

De oprichting van een nieuw dienstencentrum in de gebouwen van WZC De Waterdam is de ideale manier om de behoeftes van de buurt en de wens om de deuren van het woonzorgcentrum open te zetten samen te brengen. In nauw overleg met de wijkcomités zal een boeiend activiteitenaanbod worden uitgewerkt waarbij de wijkwerking en het dienstencentrum elkaar versterken.  

Kom proeven van het dienstencentrum 

Dienstencentrum De Waterdam zal op volle toeren draaien vanaf het najaar 2019, maar binnenkort gaan er al enkele activiteiten van start. Interesse om al even met dit nieuwe dienstencentrum kennis te maken? Dat kan door deel te nemen aan een van onderstaande activiteiten: 

•              Naaien en herstellen van kledij: vanaf 6 mei

•              Smartphone (android) in een notendop: vanaf 7 mei 

Iedereen is zeker ook welkom op het festival van de dienstencentra. Na een geslaagde eerste editie in Schiervelde gaat dit festival dit jaar door op 14 juni in De Waterdam. Het ideale moment om deze prachtige locatie en onze energetische tuin te ontdekken! Vanaf 14u30 maak je er kennis met het aanbod van de dienstencentra. Daarnaast zijn er een aantal optredens, heel wat kinderanimatie en voorzien we heel wat lekkers om de hongerigen te spijzen en de dorstigen te laven.  

 

Inschrijven, meer informatie of heb je zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan? 

Stijn Dusselier (centrumleider De Waterdam)
dcdewaterdam@zbroeselare.be
051 27 09 00