Nieuws & Evenementen 2011

Jaarlijks maakt ons bestuur een beleidsnota op met daarin de doelstellingen van de organisatie voor het komende jaar. Ook in 2012 zetten we ons uitgestippelde beleid verder.
Naar aanleiding van de feestdag in het kader van Wapenstilstand is het OCMW gelsoten op vrijdag 11 november.
Op 1 november sluit het OCMW, vanwege Allerheiligen, de deuren.
De maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst van het OCMW en Projectgroep Ons Gedacht nodigen je van harte uit op onze eerste “BABBEL EN KNABBEL”.
Ons woonzorgcentrum De Zilverberg kwam voor de vakjury als eerste uit de bus als vernieuwend architecturaal en woonzorg-project in het kader van een Innovatiewedstrijd n.a.v. Expo 60+.
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Roeselare keurde op 28 september 2011 de toekomstvisie van ons OCMW m.b.t. het maaltijdgebeuren goed. De zogenaamde decentrale productie in warme lijn (de bereiding in eigen keukens) blijkt de meest optimale werkwijze.
In aanwezigheid van OCMW voorzitter Geert Depondt, directeur Dirk Deruyter en burgemeester Luc Martens werd de “eerste steen” symbolisch gelegd.
Gezond en wel in Roeselare, daarover kan jij jouw ervaringen en ideeën uitwisselen met heel verschillende mensen.
Onze lokale dienstencentra Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg houden op 17-18-19 & 20 september opnieuw hun jaarlijkse expo. Dit telkens van 14u tot 18u. Een gratis pendelbus brengt je iedere dag van het ene dienstencentrum naar het andere.
In oktober 2011 wordt in de regio Roeselare-Izegem-Tielt een "Praatcafé Dementie" opgericht. Met de oprichting van dit praatcafé willen een aantal organisaties uit de regio mantelzorgers en familieleden van personen met dementie ondersteunen. Het praatcafé krijgt de naam “De Zonnebloem”.
In het kader van de residentiële ouderenzorg werd in het voorjaar 2011 een klantentevredenheidsenquête georganiseerd binnen onze vier woonzorgcentra. Uit de bevraging blijkt dat 95.60% tevreden tot zeer tevreden is over het verblijf.
Graag presenteren we u het jaarverslag 2010. Ook het voorbije jaar werd opnieuw hard gewerkt en stonden onze klanten in de brede zin van het woord centraal, samen met de service die we hen willen bieden.
Symposium: probleemgedrag bij ouderen met dementie op vrijdag 16 september.
24/06/2011
Met het ondertekenen van het charter willen we ons verder engageren om te streven naar een toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening. Daarnaast wil Roeselare zijn rol als trekker voor intergemeentelijke en stadsregionale samenwerking voor de inwoners van de regio blijven verderzetten.
24/05/2011
Het officiële adres van het OCMW wordt gewijzigd naar Gasthuisstraat 10
13/04/2011
Met trots stelt OCMW Roeselare de lancering van het nieuwe dienstencentrum ‘De Zilverberg’ voor. Dit nieuwe dienstencentrum is uniek vanwege een volledige integratie in het gelijknamige woonzorgcentrum.