MAATREGELEN WOONZORGCENTRA DOOR CORONAVIRUS

Maatregelen Woonzorgcentra door coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijven er specifieke maatregelen gelden voor de Vlaamse woonzorgcentra. Het agentschap zorg en gezondheid werkt de richtlijnen permanent bij waarbij er een evenwicht wordt gezocht tussen de veiligheid en het welzijn van onze bewoners en bezoekers. Omdat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers binnen Motena voor ons steeds topprioriteit is, volgen wij dan ook deze richtlijnen.  

Vanuit onze woonzorgcentra zetten wij alles op alles om onze klanten zo snel en zo goed mogelijk te informeren over deze maatregelen. Eventuele wijzigingen betreffende de genomen maatregelen kunnen jullie hier op deze webpagina steeds volgen.

Heb je specifieke vragen? Er kan ook contact opgenomen worden met onze woonzorgcentra via:

Richtlijnen bezoek vanaf 25 mei 2022

In onze woonzorgcentra worden verschillende initiatieven genomen om met het respecteren van duidelijke veiligheidsafspraken contact met onze bewoners mogelijk te maken.
Voor onze woonzorgcentra zijn dezelfde afspraken van kracht in het kader van bezoekregeling. Onderstaande afspraken zijn van toepassing:

 • Iedere bewoner mag bezoek krijgen.
 • Bezoek kan op de kamer en kan in de leefruimtes; er zijn geen beperkingen van de bezoekuren.
 • Bezoekers hoeven in principe geen mondmasker meer te dragen, maar als ze dit wensen mogen ze dit.
 • Bewoners kunnen vragen dat bezoekers bij hen een mondmasker dragen.
 • We vragen dat iedere bezoeker strikte handhygiëne hanteert.
 • Ventileren blijft heel belangrijk  (ook wanneer je op kamerbezoek bent)
 • Alle bezoekers volgen de federale richtlijnen die gelden in de maatschappij op vlak van testen en quarantaine.
 • Kom niet op bezoek als je symptomen hebt, tot 10 dagen na een positieve test of na een hoogrisicocontact

Zorg of bezoek bij COVID-19 positieve bewoner

Bij zorg of bezoek bij een COVID-19 positieve bewoner dient een FFP2-masker te worden gedragen en dienen alle andere preventieve geldende maatregelen te worden gevolgd (schort, handschoenen, ...).

Indien er positief bevestigde bewoner(s) zijn in de voorziening

 • indien één of meerdere positief bevestigde bewoner is op een afdeling dienen:
  • alle medewerkers op de afdeling altijd een chirurgisch mondmasker te dragen
  • de bezoekers een mondmasker te dragen, tenzij ze op kamer bij hun (niet-positieve) bewoner zijn
 • indien COVID-19 positieve bewoners zijn op meerdere afdelingen kan door de directie worden gevraagd
  • aan al het personeel op de afdelingen om mondmaskers te dragen
  • aan alle bezoekers om bij het betreden van de voorziening een mondmasker te dragen en deze ten allen tijde op te houden

Blijf in contact met onze bewoners!

Omdat we er uiteraard voor willen zorgen dat familieleden, vrienden, enz. in contact kunnen blijven met onze bewoners, hebben we een mogelijkheid voorzien om een videogesprek aan te gaan via de tool ZOOM of via WhatsApp. Wil je zelf in contact komen met een bewoner? Neem dan contact op met onze woonzorgcentra om concrete afspraken te maken. Een handleiding van ZOOM kunnen jullie alvast hier vinden. 

Volg zeker ook de facebookpagina's van onze woonzorgcentra om op de hoogte te blijven van het dagelijkse leven van onze bewoners!

Onze woonzorgcentra blijven testen

In goeie samenwerking met de overheid en de laboratoria worden alle bewoners en medewerkers van onze woonzorgcentra getest. 

Wij respecteren bij het uitoefenen van deze dienstverlening alle nodige voorzorgsmaatregelen die we steeds in samenspraak met de experts bepalen. We beschikken hierbij gelukkig over voldoende beschermingsmateriaal om op een zo veilig mogelijke manier te kunnen werken.

Vanuit Motena doen we er alles aan om samen met medewerkers, bewoners, ouders, klanten, … de strijd aan te gaan tegen de verspreiding van het virus. Zoals steeds staan we voor jullie klaar in geval van vragen of bezorgdheden.