Praktische vragen en afspraken

Voor welk kamp kan ik mijn kind inschrijven?

 • Kinderen van het 1ste kleuter t.e.m. het 3de kleuter kunnen enkel inschrijven voor de minikampen. Oudere broers of zussen kunnen ook inschrijven. 
 • Kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar kunnen deelnemen aan de sloeberkampen. 

Inschrijven

 • Voor de themakampen moet je vooraf inschrijven. De inschrijvingsdata vind je op in onze folder.
 • Vul het invulformulier hier in.

Bevestiging van inschrijving
Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging per mail. Maximaal 5 werkdagen na inschrijving ontvang je een factuur via de post. De plaats wordt pas definitief aan de deelnemer toegewezen na ontvangst van de deelnameprijs. We schrappen dus de inschrijving van wie niet betaalt of annuleert.

Annuleren
Wie een themakamp of wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail aan kidz@motena.be. De annulering is pas definitief na ontvangst van een annuleringsbevestiging.

 1. Annuleringskosten:
    • Bij annulering vóór betaling wordt de inschrijving geschrapt. Let op: De inschrijving wordt automatisch geschrapt 14 kalenderdagen na factuurdatum. De annuleringskost bedraagt € 0.
    • Bij annulering tot de 14de kalenderdag na factuurdatum, is de annulering kosteloos. Dit doe je per mail aan kidz@motena.be
    • Bij annulering later dan 14 kalenderdagen na de factuurdatum, ontvang je het deelnamegeld niet terug.
    • Bij ziekte ontvangt de deelnemer de deelnameprijs terug. Dit enkel op vertoon van een doktersbriefje.
    • Bij overmacht ontvangt de deelnemer de deelnameprijs terug. 'Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de deelnemer niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. Het veronderstelt dus een onvoorziene en onafwendbare gebeurtenis waardoor het naleven van de aangegane verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt'. De aanvraag wordt ingediend door de deelnemer per mail aan kidz@motena.be
    • Bij het niet tijdig betalen van de deelnameprijs wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.

Wat is inbegrepen in de prijs?

 • Vijf of vier kampdagen in begeleid door vaste medewerkers en monitoren.
 • Een fantastisch aanbod met leuke activiteiten en uitstapjes.
 • Elke dag twee tussendoortjes, water en verse soep.

Voordelen en kortingen

 • Belastingvoordeel - Fiscaal attest

De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar. Dit ontvang je per post. Het attest wordt bezorgd op het verblijfadres van het kind. 

 • Attest mutualiteit

Bezorg ons het attest van jouw mutualiteit en wij vullen het in.

Meer info: Bond Moyson | Christelijke Mutualiteit | Liberale Mutualiteit | Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen |  Onafhankelijk Ziekenfonds | Partena | Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

 • Kortingen

Een korting voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tijdens dezelfe kampweek is automatisch voorzien op je factuur (-25%). Een korting voor sociaal tarief (-50%) is aan te vragen per mail en kan goedgekeurd worden mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken.