Praktische informatie

TARIEVEN (GELDIG VANAF 01/01/2019)

Tarieven korte opvang (= gemelde opvang - enkel in KIDZ Rumbeke)

1.30 euro/begonnen halfuur

Tarieven erkende opvang voorschools

1,30 euro/begonnen halfuur

Tarieven erkende opvang naschools (all-in tarief)

1,75 euro / begonnen halfuur

Tarieven op woensdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen

tarief 1*

voor opvang van minder dan 3 u.

4,86 EUR

tarief 2 voor opvang tussen 3 en 6 u. 7,33 EUR
tarief 3

voor opvang van meer dan 6 u.
(= volle dag tarief)

14,86 EUR

 *bij korte aanwezigheid op woensdag wordt automatisch het meest gunstige tarief toegepast

Tarieven extra’s

 • waarborg badge : 12,5 euro per badge
 • laattijdig afhalen (na de openingsuren) : 5 euro per begonnen halfuur
 • kosten laattijdig of niet annuleren : (vakantiedagen, schoolvrije dagen, zaterdagen) - halve dag 7,08 euro/ volle dagreservatie 14,14 euro
 • middagmaaltijd indien onverwacht niet voorzien door de ouder 5 euro
 • toediening koortswerend middel : 0.25 euro/stuk
 • pamper 0.5 euro/stuk
 • inningskosten bij wanbetaling
 • de extra kost gelinkt aan een uitstap of activiteit (ouders hebben steeds vrije keuze als hun kind hieraan deelneemt

Documenten

Verlofdagen 2020

De zaterdagopvang zal bijkomend gesloten zijn op:

 • Zaterdag 02/05/2020
 • Zaterdag 23/05/2020
 • Zaterdag 18/07 2020 en 25/07/2020
 • Zaterdag 01/08/2020, 08/08/2020 en 15/08/2020
 • Zaterdag 02/01/2021