Maatregelen KIDZ ivm coronapreventie

Ook na de verstrengde maatregelen door de overheid van 17 maart 2020 blijven onze kinderopvanginitiatieven verder open. We blijven extra inzetten op handhygiëne en mogelijke preventieve maatregelen.  

Vanuit onze diensten zetten wij alles op alles om onze klanten zo snel en zo goed mogelijk te informeren over eventuele maatregelen. 

De meest actuele informatie over de richtlijnen die het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) uitvaardigt omtrent de werking van de kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvang, vind je hier terug: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/ 

Wij blijven op deze webpagina ook alle actuele informatie met jullie delen. Vanaf we nieuwe richtlijnen krijgen, plaatsen we dit ook op deze pagina!

Heb je bijkomende vragen? Wij zijn bereikbaar via kidz@motena.be. We trachten jouw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden

Respijtdagen

Op 18 maart 2020 ontving KIDZ de officiële bevestiging dat ouders in de periode van 14 maart 2020 tot en met 5 april 2020 géén respijt zullen worden aangerekend voor de dagen dat hun kindje (s) niet naar de opvang komen. De gereserveerde dagen dat jouw kindje(s) niet naar opvang kwam tijdens deze periode, zullen dus niet aangerekend worden.

 

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang: nieuwe richtlijnen 

 • We moeten expliciet voorrang geven aan kinderen van ouders met essentiële beroepen
 • Vrijgekomen plaatsen worden in eerste instantie aan deze ouders toegekend.

Bedankt voor jullie medewerking en begrip. Wij blijven bereikbaar! Elke werkdag telefonisch tussen 08.30 uur en 12.00 uur. De hele dag door via mail: kidz@motena.be

 Update 27/03/2020

https://www.roeselare.be/nieuws/roeselare-helpt-coronamaatregelen-paasvakantie?fbclid=IwAR1GioFU2ptruydQDPzByw4_AwzZx4EToy_AJCOzSpy9cOiuMstaiKcWU94

Kinderopvang tijdens de paasvakantie

De paasvakantie is in aantocht. Heel wat kinderen waarvan de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector moeten wel nog opgevangen worden en dit terwijl alle kampjes en gelijkaardige initiatieven geannuleerd zijn.

Deze noodopvang wordt het best georganiseerd zoals dit op vandaag het geval is. Volgens virologen is het immers van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen die dus eerder al contact hadden, ook de komende weken gelijk blijft en niet gemengd wordt.

Daarom slaan de Stad, alle Roeselaarse scholen (zowel van het stedelijk onderwijs, het gemeenschapsonderwijs als het vrij onderwijs) en KIDZ Motena de handen in elkaar tijdens de paasvakantie. Alle kinderen kunnen verder opgevangen worden in hun eigen school, door zo veel mogelijk personen met wie ze al contact hadden. Dit wordt volledig mogelijk gemaakt dankzij het grote vrijwillig engagement van al onze Roeselaarse schoolteams en ook de medewerkers van KIDZ die in de scholen worden ingezet.

Daarvoor is de Stad alle schooldirecteurs heel erg dankbaar. De directeurs kwamen over de netten heen tot een regeling om deze noodopvang mogelijk te maken.  

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

De opvang blijft dus ook tijdens de paasvakantie enkel een noodopvang voor:

 • Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. 
  De federale overheid stelde een lijst op van dergelijke beroepen. Deze richtlijn wordt gevolgd in alle Roeselaarse scholen. Scholen kunnen een attest opvragen.
 • Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.
  Kinderen waarvoor opvang thuis geen veilige optie is, kunnen rekenen op de noodopvang.
 • Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten alsook het medisch pedagogische instituut (MPIGO) van het gemeenschapsonderwijs.
   

Deze noodopvang is gratis tijdens de paasvakantie. Alle ouders ontvangen hierover nog informatie van hun school.

Meldpunt Kinderopvang

Ouders met vragen over opvang kunnen terecht bij het meldpunt kinderopvang.  Het meldpunt is telefonisch bereikbaar via 051/80 59 00 en per mail: huisvanhetkind@roeselare.be

Geannuleerde activiteiten paasvakantie

Alle andere vakantiewerkingen of opvang voor kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie werden geannuleerd, conform de richtlijnen van de hogere overheid inzake vakantiewerking. Er zijn dus geen speelpleinwerkingen, sport- of spelkampen, bijvoorbeeld van Zapper. Alle ouders werden hiervan al op de hoogte gebracht.

Ook de locaties buitenschoolse opvang van KIDZ in Roeselare, Beveren en Rumbeke worden gesloten. Kinderen die tijdens de paasvakantie naar de noodopvang in school gaan, kunnen ook daar terecht voor en na de zogezegde schooluren. De medewerkers van KIDZ worden dus in de scholen zelf ingezet.

Andere ouders die gereserveerd hadden bij KIDZ tijdens de paasvakantie hoeven hun opvang niet te annuleren. Hier zullen geen boetes voor worden aangerekend.