Maatregelen KIDZ ivm coronapreventie

Ook na de verstrengde maatregelen door de overheid van 17 maart 2020 blijven onze kinderopvanginitiatieven verder open. We blijven extra inzetten op handhygiëne en mogelijke preventieve maatregelen.  

Vanuit onze diensten zetten wij alles op alles om onze klanten zo snel en zo goed mogelijk te informeren over eventuele maatregelen. 

De meest actuele informatie over de richtlijnen die het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) uitvaardigt omtrent de werking van de kinderdagverblijven, onthaalouders en buitenschoolse opvang, vind je hier terug: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/ 

Wij blijven op deze webpagina ook alle actuele informatie met jullie delen. Vanaf we nieuwe richtlijnen krijgen, plaatsen we dit ook op deze pagina!

Heb je bijkomende vragen? Wij zijn bereikbaar via kidz@motena.be. We trachten jouw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden

Respijtdagen

Op 18 maart 2020 ontving KIDZ de officiële bevestiging dat ouders in de periode van 14 maart 2020 tot en met 5 april 2020 géén respijt zullen worden aangerekend voor de dagen dat hun kindje (s) niet naar de opvang komen. De gereserveerde dagen dat jouw kindje(s) niet naar opvang kwam tijdens deze periode, zullen dus niet aangerekend worden.

Kinderopvang tijdens de zomervakantie

De zomervakantie lonkt al om het hoekje en we krijgen intussen heel wat vragen over de inschrijvingen voor de zomervakantie in onze buitenschoolse opvang

We wachten hiervoor op nieuwe richtlijnen vanuit Kind en Gezin. We planden een inschrijvingsmoment begin mei, maar zullen dit dus niet kunnen laten doorgaan. Van zodra we duidelijkheid krijgen over de vakantiewerking, brengen we alle ouders op de hoogte!

Richtlijnen van Kind en Gezin in kader van een gefaseerde heropstart van alle kinderopvang (0-3 én 3-12) vanaf 4 mei.

  • We ontvingen nieuwe richtlijnen van Kind en Gezin in kader van een gefaseerde heropstart van alle kinderopvang (0-3 én 3-12) vanaf 4 mei. We zetten ze heel kort op een rijtje voor jullie:
  • Ouders zijn verplicht bij het afzetten en ophalen van de kinderen om een mondmasker te dragen. We vragen ook om voldoende afstand te behouden van andere ouders en onze begeleiders als je naar de opvang komt. Volg de richtlijnen van jouw opvang bij het ophalen en afhalen. Deze zullen we uithangen.
  • Gaat jij of je partner terug werken? Of gaan jullie allebei terug buitenshuis aan de slag? Neem contact op met de verantwoordelijke van jouw opvanglocatie om een heropstart in te plannen. We moeten dit gefaseerd doen verlopen op basis van richtlijnen van Kind en Gezin.
  • De bestaande regeling omtrent respijtdagen en afwezigheden blijft gelden tot zeker na 18 mei. Vanaf deze regeling wijzigt, brengen we jullie opnieuw op de hoogte.

Vanaf 18 mei 2020

Voor de week van 18/05/2020 behouden we de maatregelen zoals die tot op heden zijn vastgelegd. Dat betekent dat de kinderen in de week van 18 mei worden opgevangen in dezelfde locatie zoals voorheen. Indien de opvangnood teveel stijgt, treedt er vanaf 25 mei een gecoördineerd plan in werking. Als dit wijzigingen veroorzaakt, hoort u het volgende week.

Heb je bijkomende vragen? Wij zijn bereikbaar via kidz@motena.be en proberen jouw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.