Coronamaatregelen zomerplan themakampen

Kan je deze zomer deelnemen aan onze themakampen? Ja! Een zomer van spelen met limieten, activiteiten doen in kleinere bubbels, maar vooral van grenzeloos plezier! 

Uiteraard volgen we de voorgescheven maatregelen vanuit de sector en het draaiboek voor vakantiekampen zonder overnachting.

Nog niet alle documenten en voorschriften zijn al ter beschikking, maar van zodrda we deze hebben kunnen verdere stappen ondernemen en zullen we alle ingeschreven gezinnen contacteren.

Wat weten we wel al:

Alle reeds ingeschreven kinderen zijn welkom!

    • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
    • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, ouders, begeleiders, enzovoort.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

    •  De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen en activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.
    • Er is ook een document contactlogboek dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met eventuele externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

Bubbels

Een bubbel is beperkt tot 50 personen (inclusief medewerkers). Dit vormt voor onze kleinschalige kampen geen probleem.

  • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en hoef je geen mondmasker gebruiken.
  • Ouders kunnen niet zomaar in de bubbels toegelaten worden. Daarom hanteren we de afstandsregels bij het brengen en ophalen. 

Persoonlijke hygiëne

We hebben extra aandacht voor het wassen van de handen en volgen de richtlijnen rond het verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Indien het weer dit toelaat zullen we veel activiteiten in open lucht organiseren. We zorgen voor een uitbreiding van de EHBO-koffer met zaken zoals handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer, ontsmettingsmiddel en mondmaskers.

Noodprocedures en permanentiesysteem

Wordt er iemand ziek op kamp? Dan moeten we de noodprocedure volgen. Deze informatie is nog niet beschikbaar. 

Communicatie

Indien deze maatregelen nog wijzigen brengen we iedereen zo snel mogelijk op de hoogte.