Q&A inschrijvingssysteem vakantie-opvang

We hebben jullie gehoord. We beseffen dat er rond vakantieopvang heel wat frustraties circuleren. We hopen jullie met onderstaande Q & A een beter inzicht te kunnen bieden in waarom dit probleem helaas een probleem is. 

Waarom is het zo moeilijk om een sluitend antwoord op te verzinnen op de perikelen omtrent vakantie-opvang?

Een eerste pijnpunt is het onevenwicht tussen de gigantische vraag en het zeer beperkt aanbod.

Wie bepaalt de grootorde van het aanbod?

Het aantal plaatsen is vastgelegd door Kind en Gezin. Zij vergunnen, erkennen en subsidiëren immers de opvang voor schoolgaande kinderen van 3 tot 12-jarigen.

Het aantal plaatsen per stad en/of  gemeente ligt vast en kan niet gewijzigd worden.

We moeten bijgevolg op het moment van inschrijvingen de grote massa vragen door een trechter halen om een beperkt aantal mensen in het aanbod toe te laten.

Hoe wordt de trechter gemaakt?

Fase 1: de trouwe klanten worden met een goedgekeurd algoritme uit het klantenbestand getrokken. Zij kunnen bij vakanties eerst inschrijven.

Zijn er ook teveel vaste klanten? Dan moeten we op basis van volgorde inschrijven.

Fase 2:  op basis van volgorde werken we de inschrijvingen vast.

Probleem?

Elk inschrijfsysteem heeft voor- en nadelen.

Geen enkel inschrijfsysteem lost het probleem op van het kleine aanbod ten opzichte van de grote vraag.

Wat nu?

We leven in een digitaal tijdperk.

KIDZ liet IT-testen (stresstesten genaamd) uitvoeren op het systeem.

Daaruit bleek dat we in de krokus- en paasvakantie geen garantie op een goede werking kunnen garanderen.

De grote vakantie impilceert teveel risico op falen.

Vanaf de herfstvakantie 2021 starten we opnieuw om de tool ‘recreatex’ te gebruiken.

Waarom recreatex?

Reeds jaar en dag wordt dit systeem gebruik voor de Zapper.

U kunt dus om meerdere plekken hetzelfde gekende systeem gebruiken.

Zal het feilloos zijn?

Nee; er blijft teveel vraag voor het aanbod.

We gaan ons echter blijven inzetten om jullie zo goed mogelijk te bedienen.