Zitdagen externe diensten

Volgende externe diensten hebben in het dienstencentrum Ten Elsberge een zitdag in zaal Saturnijn:

Fonds voor Arbeidsongevallen:

  • Iedere eerste maandag van de maand van 9u tot 11u30
    contactpersoon: Anne-Marie De Reu - t. 02 506 84 94

Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit + Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Slachtoffers:

  • Elke tweede, derde, vierde of vijfde maandag van de maand van 9u tot 11u45
    contactpersoon: Carine Vandecappelle - t. 050 33 04 10