Tijdelijke sluiting van de dienstencentra door Coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus virus tegen te gaan, wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om de lokale dienstencentra te sluiten vanaf donderdag 12 maart 2020. Deze sluiting geldt voorlopig tot en met 7 juni 2020. 

Omdat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers binnen Motena voor ons steeds topprioriteit is, volgen wij dan ook deze richtlijn vanuit het agentschap en sluiten onze dienstencentra vanaf 12 maart tijdelijk de deuren. De lokale dienstencentra organiseren veel activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). De gebruikers zijn vaak kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. 

Met ons ruim activiteiten- en dienstenaanbod willen we het sociaal netwerk van de senioren in stand houden en bevorderen waardoor wij er nu ook alles aan doen om toch nog dienstverlening aan onze klanten te kunnen realiseren. Hieronder vinden jullie een overzicht van de huidige maatregelen en afspraken. Eventuele nieuwe ontwikkelen kunnen ook hier op de voet worden gevold.

Maaltijden:

In de dienstencentra zelf kunnen geen maaltijden meer worden genuttigd. Aan onze klanten wordt de mogelijkheid voorzien om hun maaltijd aan huis geleverd te krijgen. Al onze klanten zullen in de loop van woensdag 11 maart gecontacteerd worden vanuit de dienst om afspraken op maat vast te leggen.

Cursussen:

Zowel onze eigen cursussen als deze die georganiseerd worden in samenwerking met onze partner CREO worden geannuleerd. De komende dagen wordt werk gemaak van afspraken met betrekking impact van deze annulatie op onze klanten. Meer informatie volgt binnenkort.

Clubwerking:

De clubwerking van onze dienstencentra wordt stilgelegd. 

Minder Mobiele Centrale:

De Minder Mobiele Centrale blijft enkel actief voor hoogst noodzakelijke ritten (bijvoorbeeld medisch of voor voedingsmiddelen). De "taxidienst" van de Minder Mobiele Centrale is stopgezet. 

Andere activiteiten:

Alle speciale activiteiten zoals etentjes, soupers, toneelvoorstellingen, enz. worden geannuleerd. Verdere info over het eventueel verplaatsen van deze activiteiten naar een latere datum volgt.

Extern verhuur van de zalen:

Reservaties van externen die een zaal van ons huren voor hun eigen worden geannuleerd.

Info over geleidelijke heropstart van de dienstencentra

Info rond de cursussen in de dienstencentra

We hebben de voorbije weken niet stil gezet. We hebben o.a. met de verschillende lesgevers afspraken gemaakt rond cursussen vanaf september.

Vanaf maandag 18 mei kan je ONLINE inschrijven voor de CREO cursussen in de dienstencentra. Computer-, smartphone-, taal- en creatieve cursussen kan je vanaf dan in ons aanbod terugvinden via onze website: www.dienstencentra-roeselare.be

Ga naar de cursus van je keuze en via de knop kom je terecht op de inschrijvingspagina. Momenteel kan je enkel online inschrijven. Ter plaatse is nog niet mogelijk. Telefonisch kunnen we info meegeven, maar is inschrijven niet mogelijk.

Alle telefoons van de dienstencentra worden gecentraliseerd naar Dienstencentrum Ten Elsberge.
Bel of mail zeker bij vragen of noden! Dienstencentrum Ten Elsberge - dctenelsberge@motena.be - 051 27 27 10

Opstart dienstencentra in fasen

Vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid ontvangen wij onze richtlijnen ivm wat wel en niet kan in de dienstencentra.
Groepsactiviteiten zowel binnen als buiten zijn nog niet mogelijk, zeker nog niet tot 8 juni.

Vanaf 25 mei starten we wel met één-op-één dienstverlening, namelijk pedicure. Alle pedicure afspraken, van zowel Schiervelde, Ten Elsberge als Zilverberg gaan door in zaal Rinus op afspraak vanaf 25 mei.
Ook de nodige beschermingsmaatregelen worden in acht genomen: iedereen dient een mondmasker te dragen, afstand te bewaren en de nodige hygiënische maatregelen in acht te nemen.
Afspraken kunnen gemaakt worden vanaf 18 mei op het nummer 051 27 27 10.

Verdere informatie:

Vanuit onze dienstencentra zetten wij alles op alles om onze klanten zo snel en zo goed mogelijk te informeren over deze maatregelen. Eventuele wijzigingen betreffende de genomen maatregelen kunnen jullie hier op deze webpagina steeds volgen: www.motena.be/corona

Heb je specifieke vragen of persoonlijke noden? Er kan ook telefonisch contact opgenomen worden met onze dienstencentra via:

  • DC De Waterdam en Schiervelde: 051 26 38 00
  • DC De Zilverberg: 051 26 26 80
  • DC Ten Elsberge: 051 27 27 10