Tijdelijke sluiting van de dienstencentra door Coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus virus tegen te gaan, wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om de lokale dienstencentra te sluiten vanaf donderdag 12 maart 2020. Deze sluiting geldt voorlopig tot en met 19 april 2020. 

Omdat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers binnen Motena voor ons steeds topprioriteit is, volgen wij dan ook deze richtlijn vanuit het agentschap en sluiten onze dienstencentra vanaf 12 maart tijdelijk de deuren. De lokale dienstencentra organiseren veel activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). De gebruikers zijn vaak kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. 

Met ons ruim activiteiten- en dienstenaanbod willen we het sociaal netwerk van de senioren in stand houden en bevorderen waardoor wij er nu ook alles aan doen om toch nog dienstverlening aan onze klanten te kunnen realiseren. Hieronder vinden jullie een overzicht van de huidige maatregelen en afspraken. Eventuele nieuwe ontwikkelen kunnen ook hier op de voet worden gevold.

Maaltijden:

In de dienstencentra zelf kunnen geen maaltijden meer worden genuttigd. Aan onze klanten wordt de mogelijkheid voorzien om hun maaltijd aan huis geleverd te krijgen. Al onze klanten zullen in de loop van woensdag 11 maart gecontacteerd worden vanuit de dienst om afspraken op maat vast te leggen.

Cursussen:

Zowel onze eigen cursussen als deze die georganiseerd worden in samenwerking met onze partner CREO worden geannuleerd. De komende dagen wordt werk gemaak van afspraken met betrekking impact van deze annulatie op onze klanten. Meer informatie volgt binnenkort.

Clubwerking:

De clubwerking van onze dienstencentra wordt stilgelegd. 

Minder Mobiele Centrale:

De Minder Mobiele Centrale blijft enkel actief voor hoogst noodzakelijke ritten (bijvoorbeeld medisch of voor voedingsmiddelen). De "taxidienst" van de Minder Mobiele Centrale is stopgezet. 

Andere activiteiten:

Alle speciale activiteiten zoals etentjes, soupers, toneelvoorstellingen, enz. worden geannuleerd. Verdere info over het eventueel verplaatsen van deze activiteiten naar een latere datum volgt.

Extern verhuur van de zalen:

Reservaties van externen die een zaal van ons huren voor hun eigen worden geannuleerd.

Verdere informatie:

Vanuit onze dienstencentra zetten wij alles op alles om onze klanten zo snel en zo goed mogelijk te informeren over deze maatregelen. Eventuele wijzigingen betreffende de genomen maatregelen kunnen jullie hier op deze webpagina steeds volgen: www.motena.be/corona

Heb je specifieke vragen of persoonlijke noden? Er kan ook telefonisch contact opgenomen worden met onze dienstencentra via:

  • DC De Waterdam en Schiervelde: 051 26 38 00
  • DC De Zilverberg: 051 26 26 80
  • DC Ten Elsberge: 051 27 27 10