Taalcursussen

In al onze dienstencentra kan je op een leuke en ontspannen manier een nieuwe taal aanleren. Je leert een direct bruikbare taal aan de hand van luister-, lees- en spreekoefeningen. In elke les oefen je de verworven kennis vooral mondeling.

Alle taalcursussen gaan door in samenwerking met  CVO Roeselare. Er zijn geen examens en er worden geen getuigschriften afgeleverd.

Neem een kijkje op de website om meer te weten te komen. 

De mogelijkheid bestaat om een taaltest te laten afnemen zodat je weet in welk jaar je best kan inspringen. Indien je dit wenst, kun je hiervoor een afspraak maken in één van de drie dienstencentra! Ook als je vanuit een andere organisatie wil instromen in onze taallessen, dien je een taaltest af te leggen!