Assistentiewoningen

In het kader van de preventie van de verspreiding van het coronavirus werden door het Agentschap Zorg en Gezondheid op 31 maart 2020 een aantal verstrengde maatregelen bepaald voor bewoners en bezoekers van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen. 

Aan de hand van een woonassistent staan wij als samenwerkende partner in verschillende assistentiewoningen in voor de woonassistentie.

In onze serviceflats Zilverchoon kunnen senioren zelfstandig wonen en toch een beroep kunnen doen op allerlei voorzieningen.